Vizitati site-ul nostru:

miercuri, 22 iulie 2009

Despre Medicina cuantică şi Biorezonanţă

Articol scris de:
R. Macovei - Prof. univ. dr., Centrul de Cercetări Ştiinţifice Medico-Militare; Catedra de Toxicologie, Farmacologie Clinică şi Psihofarmacologie, U.M.F. “Carol Davila” Bucureşti; şef secţie ATI II - Toxicologie Clinică
Anna Gheorghiu - Dr. ing., Consilier Centrul IMEDIS pentru România


Organismul uman reprezintă un câmp electromagnetic care poate transmite şi recepţiona oscilaţii magnetice. Corpul omenesc emite diferite oscilaţii, celulele, ţesuturile şi organele având fiecare propriile oscilaţii specifice. Aceste oscilaţii formează împreună spectrul total de oscilaţie al fiecărui individ.
Tiparele energetice ale corpului pot fi modificate de boală, infecţie, toxină sau radiaţii.
Articolul de faţă oferă noţiuni ale medicinei energo-informaţională care este recunoscută şi anunţată ca o direcţie prioritară, pentru rezolvarea diferitelor condiţii patologice.

Aplicarea terapiei cuantice într-un şir de afecţiuni, permite reducerea considerabilă a preparatelor medicamentoase inclusiv până la anularea acestora. În cazul în care este necesară chimioterapia intensă, de exemplu, în oncologie, terapia cuantică reduce considerabil acţiunea nocivă a preparatelor asupra organismului pacientului. Analiza preliminară indică faptul că în medie cei care şi-au ameliorat considerabil starea de sănătate după terapia cuantică constituie 70-90% comparativ cu 5-70% în lotul de control, fapt ce indică o eficienţă mai înaltă, de circa 20%. Un alt indicator al eficienţei poate fi reducerea numărului de zile – pat, de aflare a bolnavului în staţionar, cu circa 3-5 zile în comparaţie cu controlul. Aceasta are un efect socio-economic considerabil.
Organismul uman reprezintă un câmp electromagnetic care poate transmite şi recepţiona oscilaţii magnetice. Corpul omenesc emite diferite oscilaţii, celulele, ţesuturile şi organele având fiecare propriile oscilaţii specifice. Aceste oscilaţii formează împreună spectrul total de oscilaţie al fiecărui individ. Tiparele energetice ale corpului pot fi modificate de boală, infecţie, toxină sau radiaţii. La acţiunea diferiţilor agenţi patogeni cât şi la îmbolnăvirea organismului din cauze interne sau externe, apar oscilaţii electromagnetice (diferite faţă de starea de sănătate), numite oscilaţii patologice.
Oscilaţiile specifice organismului sănătos - armonice, cât şi cele patologice pot fi înregistrate prin măsurarea fină a punctelor de pe meridianele energetice. Această metodă a fost denumită BIOREZONANŢĂ.
BIORE ZONANTA , reprezintă metoda de inregistrare a oscilaţiilor specifice organismului sănătos (armonice), dar şi a oscilaţiilor specifice organismului bolnav (patologice) prin măsurarea fină a punctelor de pe meridianele energetice (nadisuri).
Primele studii raportate sunt inregistrate in 1897, dar abia in 1947, soţii Kirlian au descoperit rezistenţa electrică a organismului. In 1947 soţii Kirlian, au descoperit că mediul biologic asupra căruia se aplică un curent de foarte inaltă tensiune şi intensitate scăzută nu permite acestui curent să treacă uniform. In 1954 Dr.Reinhold Voll, un medic din PALOCHINGEN, a măsurat prin electro-acupunctură (organometru Voll) rezistenţa organelor şi sistemelor umane la trecerea unui curent continuu de 1.28 V prin aplicarea unui voltaj minimal intre 2 electrozi pentru a obţine trecerea curentului fără a modifica sistemele biologice. Lucrările lui Voll au fost corectate şi publicate in 1986 de către Fritz Albert Popp, un expert de renume mondial de la Centrul de Biofizică din Kaiserslautern, Germania. Voll a putut măsura rezistenţa organelor şi sistemelor la oameni. Rezistenţa se intindea intre 2 şi 1000 Kohmi. Un individ sănătos, in echilibru homeostatic, avea valori de 100 Kohmi pe ramura de măsurare, cu limite intre 140 şi 94 Kohmi. Orice creştere a rezistenţei indica un proces de hiporeactivitate sau hipofuncţie, iar orice scădere a rezistenţei indica fie un proces iritativ fie un proces inflamator sau intoxicaţie. Dr. Raymond Damadian, matematician şi biofizician in cadrul Centrului Medical al New York State University, a studiat rezonanţa magnetică a protonilor din molecula de apă din celulele vii (timpul de relaxare a protonilor, cu privire la legăturile hidrostatice H+/OH-). El a demonstrat că atunci cand au devenit parte a unei celule canceroase, aceşti protoni au avut un timp de relaxare diferit faţă de al acelora din ţesuturile sănătoase.
Terapia prin biorezonanţă permite folosirea la maxim in direcţia dorită şi necesară a rezervelor organismului uman.
Pentru a se putea inţelege mai bine problema şi bazele biorezonanţei şi multirezonanţei, cateva puncte din poziţiile fundamentale ale Doctrinei Medicinei Integrative (adoptate la al II-lea Congres Internaţional de Medicină Integrativă ţinut in Rep. Cipru – Paphos 1998), trebuie amintite:
1. Omul, in calitate de obiect biologic reprezintă prin sine un complex organizat al unităţilor legate funcţional, a căror interacţiune realizează susţinerea viabilităţii in condiţii schimbabile.
2. Omul este un sistem biologic deschis, adică intre acesta şi mediul ambiant sau prin mediul inconjurător se realizează un schimb continuu al materiei, energiei şi informaţiei.
3. Cel mai important factor de recepţionare a influenţei energo-informaţionale este fenomenul de rezonanţă, in concordanţă cu care diferite structuri, molecule, organoide, celule, organe şi organismul in totalitate, reacţionează selectiv la semnalele unor anumite frecvenţe.
4. Principiul de bază a studierii entităţii sistemului in medicina integrativă constă in combinarea cercetării diferenţiate a subsistemelor cu cercetarea integrativă.
Terapia se efectuează cu ajutorul oscilaţiilor electromagnetice in diapazonul de 10 – 500.000 Hz, specific pacientului insuşi, ce se prelevează la nivelul epidermei lui, se prelucrează şi se returnează organismului.
In procesul terapeutic, pacientul şi aparatul formează un circuit inchis (contur) de reglare adaptativă, ce permite organismului utilizarea propriilor resurse pentru revenirea la starea de homeostază fiziologică. Prin aceasta se oferă posibilitatea de a inregistra spectrele de frecvenţă evidenţiate ale oscilaţiilor patologice şi fiziologice pe diverse suporturi de informaţie apa, granule homeopatice, s.a. şi de a le utiliza in terapia ulterioară. Programul oferă posibilitatea modulării pe scară largă a parametrilor, a regimului şi a strategiilor in terapia de biorezonanţă. Fizicienii şi medicii au descoperit că oscilaţiile electromagnetice controlează şi reglează toate procesele activităţilor vitale in organismul uman.
Intregul spectru al oscilaţiilor electromagnetice ale pacientului, care include combinarea tuturor oscilaţiilor din atomi, moleculele, ţesuturile, organele şi sistemele sale de organe, reprezintă doua tipuri de vibraţie:
1. Oscilaţiile fiziologice (“armonice”) sunt acele vibraţii care sunt rezultate din organele sănătoase.
2. Oscilaţiile patologice (“nearmonice”) sunt acele vibraţii (dereglarea armoniei frecvenţiale) care sunt rezultate din organele bolnave sau din diferiţi factori patologici; poate să fie vorba despre virus sau infecţie bacteriologică, influenţa negativă a mediului inconjurător etc.

Astfel, organismul uman produce şi oscilaţii electromagnetice, care nu sunt caracteristice corpului uman.
Dacă balanţa armonică dintre oscilaţiile fiziologice (armonice) şi cele patologice (nearmonice) este ruptă, apare un blocaj de informaţie, energetic, care incepe să producă reacţii patologice. In aceste cazuri cand mecanismele de proprie reglare din organism nu sunt capabile să lupte impotriva oscilaţiilor patologice, procesele patologice apar, iar boala se declanşează.
Terapia de biorezonanţă (BRT) este o terapie de corectare a funcţiilor corpului sub influenţa oscilaţiilor electromagnetice ce au parametrii strict determinaţi, răspunzand unei frecvenţe anume a spectrului undelor acustice. Ideea metodei BRT, de folosire a oscilaţiilor (vibraţiilor) electromagnetice slabe (joase), la pacient, a fost iniţial pronunţată şi demonstrată ştiinţific de F. Morell (1977). In condiţii fiziologice normale ale organismului, de sincronizare relativă a diferitelor procese oscilatorii (vibraţionale), atunci cand apare condiţia patologică, se pot observa dezechilibre ale proceselor oscilatorii. Acest lucru poate fi observat in dezechilibrul ritmurilor proceselor fiziologice de bază. Ideea principală de aplicare a rezonanţei in medicină este că prin selecţie corectă a frecvenţei, influenţa medicală (electromagnetică), să fie posibilă prin amplificarea normală (fiziologică) şi atenuarea oscilaţiilor (vibraţiilor) patologice ale corpului uman.
Astfel, influenţa biorezonanţei poate fi direcţionată atat pentru neutralizarea patologicului cat şi pentru
restaurarea oscilaţiilor fiziologice dereglate in timpul oscilaţiilor patologice.
Sistemul terapiei de multirezonanţă permite
1. efectuarea electroterapiei
2. terapia magnetică in infraroşu şi cromatică
3. terapia de inducţie cu ajutorul a 90 de programe, utilizand spectrul de frecvenţă al undelor spectrului creierului uman: alfa, beta, teta şi delta
4. efectuarea diagnosticului
5. efectuarea a diferite tipuri de terapie cromo, acustică


Concluzii
Trebuie menţionat că in majoritatea publicaţiilor terapia cuantică era utilizată in calitate de important factor in componenţa terapiei complexe in imbinare cu alte metode, in special medicamentoase, şi mai rar sub formă de monoterapie. In aceste publicaţii sunt menţionate numărul grupelor de bază şi de control ale pacienţilor, similare după indicatorii de varstă şi sex şi după caracterul imbolnăvirilor pentru a obţine rezultate de tratament statistic. Totodată, in grupele de bază a fost aplicată terapia cuantică, iar in cele de control au fost aplicate metodele tradiţionale (in special medicamentoase) fără terapia cuantică. In majoritatea absolută a articolelor este indicată utilizarea terapeutică a aparatelor de terapie cuantică polifactor de tipul RIKTA, MILTA, IMEDIS, fabricate de MILTA-PKP GIT SATI şi IMEDIS. In alte publicaţii este indicată utilizarea aparatelor de alte serii, in special, lasere heliu-neonice. La ora actuală, medicina energo-informaţională este recunoscută şi anunţată ca o direcţie prioritară, iar pentru rezolvarea acestei probleme sunt atrase instituţii specifice de renume: in SUA – Academia de Ştiinţe şi Tehnologie din N.Y., Universitatea Harvard, in Rusia – Institutul Energetic de Stat (Universitatea Tehnică), Centrul "IMEDIS", Academia Medicală I.M. Secenov. In Ucraina deja s-a infiinţat Academia de Medicină Integrativă.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu